Rambiopharma logo for gmail

"מזון חדש" (novel food) – מה זה בעצם?

מזון חדש הינו מזון או רכיב מזון שאינו מאושר ע"י הרגולציה בישראל. על מנת להכניסו לשימוש בארץ יש צורך לקבל עבורו אישור "מזון חדש" משירות המזון הארצי במשרד הבריאות. הדבר מקבל משמעות חשובה ומיוחדת לאור השינויים אשר אמורים להיכנס במהלך 2020 במסגרת "רפורמת הסימון הירוק" בתקנות הסימון החדשות

מזון חדש הינו מזון המשתייך לאחת מהקבוצות הבאות:

o בעל מבנה ראשוני חדש ברמת המולקולה (לדוגמא סוג חדש של סוכר או ממתיק מלאכותי), שעבר שינוי מכוון במבנה הראשוני ברמה המולקולארית (למשל מזון מהונדס גנטית) או שמקורו באורגניזם מהונדס גנטית (GMO)
o מכיל או הופק מצמחים, בעלי חיים, מיקרואורגניזמים, פטריות או אצות (למעט אנזימים אשר אין להם היסטוריה ארוכה של צריכה בטוחה בישראל (אינו מופיע ברשמות צמחי מאכל, פטריות ואצות)
o עבר שינוי מבחינת ערכו התזונתי, המטבוליזם או רמת החומרים הבלתי רצויים בו השתנו במהלך ייצור חדש (למעט תהליכי ניקוי וחיטוי)

איך מכניסים מזון חדש? למה עושים את זה? למה אני צריך לסלול את הדרך בשביל כולם?  ואיך זה מתקשר לתקנות הסימון החדשות?

בקרוב בפוסט נוסף בנושא שיקשור את הקצוות