Rambiopharma logo for gmail

הנחיות למזון חדש ברשות האירופית EFSA

רשות בטיחות המזון האירופית, (European Food Safety Authority (EFSA, שמושבה באיטליה עוסקת בטיפול בכל הקשור בנושאי בטיחות מזון באיחוד האירופי. מדובר בגוף גדול ומקצועי מאד המפרסם הוראות והנחיות שונות ליצרנים, יבואנים ויצואנים באירופה. התוויות הבריאות השונות למוצרי מזון חדשים שהרשות מפרסמת משמשים כסטנדרט לפיו "מתיישרים" לא מעט גופי בטיחות מזון בעולם.

שירות המזון הארצי בישראל, מנהל קשרי מקצוע הדוקים עימם וחלק לא מבוטל מההנחיות בארץ מתבססות על הנחיות הגוף האירופי

לאחרונה, פרסמה EFSA הנחיות חדשות בנוגע לרישום מזון חדש. ההנחיות ברורות ומדוייקות וכוללות צ'קליסט מדוייק המקל על תהליך הרישום. הנחיות אלה כוללות טבלאות וסיכומים הנדרשים במהלך הכנת תיק טכני למזון חדש, על מנת לוודא כי המזון עומד בכל הקריטריונים מבחינת בטיחות המזון.

סרטון נחמד לגבי מהו מזון חדש תמצאו כאן , וכאן תמצאו את הנחיות שירות המזון הארצי בנושא מזון חדש בארץ